Archív všech aktualit:

10. 08. 2012

Dotace na vzdělávání zaměstnanců

Můžete získat až 100 % dotaci na výdaje na vzdělávání zaměstnanců (včetně refundace mezd a související administrativy) až po dobu 2 let a získat tak obrovskou výhodu oproti Vaší konkurenci.

Máte-li zájem o zpracování projektu, prosím, kontaktujte ředitelku Regionálního TOP CENTRA PODNIKATELEK Ing. Dagmar Jelínkovou

Více infromací zde.
Adresa Facebook

Co-workové a vzdělávací centrum
Lidická 28
602 00 BRNO

E-mail: info@tcpbrno.cz


matlocha Image Map