Archív všech aktualit:

18. 09. 2012

Konference Mezinárodní den česko-slovenských podnikatelek a manažerek

FOTOGALERIE

Občanské sdružení TOP CENTRUM PODNIKATELEK pro Vás nachystalo VIII. ročník konference „Den česko-slovenských podnikatelek a manažerek“ s podtitulkem Vzájemná spolupráce = úspěch, která proběhla ve dnech 14. – 15. září 2012 v areálu Golf Resortu KASKÁDA. Konference proběhla pod záštitou manželky prezidenta Slovenské republiky Silvie Gašparovičové, pod záštitou a za podpory primátora statutárního města Brna Romana Onderky, pod záštitou místopředsedkyně Národní rady Slovenské republiky Renáty Zmajkovičové, hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, VUT Fakulty podnikatelské v Brně, zastoupené Annou Putnovou a RHK Brno, zastoupenou Miroslavem Hoškem.

Cílem setkání bylo zmapovat postavení žen, které se pustily do podnikání a spojit ženy, které se rozhodly svůj život vzít do svých rukou prostřednictvím vlastní firmy. Dalším důvodem setkání byla i otázka networkingu – spojování, výměny zkušeností, vytváření obchodních kontaktů ale i osobních přátelství. TOP CENTRU PODNIKATELEK (TCP) nejde o jednotnost myšlenek, ale o hledání cest, jak podnikat efektivněji a sdílet navzájem své zkušenosti.  TCP má své zastoupení ve světové organizaci podnikatelek se sídlem v Paříži a jako člen se účastní mezinárodních kongresů. Vlastní činnost TCP v České a Slovenské republice je představována nejen mentoringovými programy, odbornými workshopy, ale také společenskými setkáními – business coctaily, kde se členky TCP potkávají, baví se, předávají si zkušenosti a představují oblasti svého podnikání. Ty probíhají nejen v České a Slovenské republice, ale také v zahraničí.

Slavnostní zahájení konference proběhlo v pátek 14. 9. na téma „Podnikání bez hranic.“ Slavnostní večer zahájily Elvíra Chadimová, prezidentka TOP CENTRA PODNIKATELEK v ČR a SR, Dagmar Jelínková, ředitelka Regionálního  TCP Brno a vzácnými hosty tohoto večera byly mimo jiné také Renáta Zmajkovičová, místopředsedkyně Národní rady Slovenské republiky, která hovořila o své zkušenosti z podnikání, jako o „dominantě moderní ženy“ nebo Iveta Radičová, profesorka sociologie. Celý večer proběhl za hudebního doprovodu skupiny CCA BAND.

Sobotní konference byla věnována odborným tématům. Jako jedna z prvních vystoupila Anna Putnová, děkanka Fakulty podnikatelské VUT v Brně a představila program výchovy podnikatelů již v době studia. I další vystupující se zabývali zajímavými tématy, jako je mediální podpora projektů (Mária Reháková), genderová problematika v podnikání (Lukáš Sedláček) a tři ženy se podělily o svůj podnikatelský příběh z oblasti hotelnictví (Petra Gryczová), výroby (Romi Melichárková) a vinařství (Vladimíra Mrázová). K genderové problematice na téma žena mezi rodinou a profesí přispěla také Martina Rašticová, ředitelka Ústavu managementu Fakulty podnikatelské VUT v Brně.

V odpolední části proběhla všemi očekávaná moderovaná diskuse "Podnikání žen očima mužů", kdy čtyři muži – top manažeři v různých věkových kategoriích – pod palbou otázek žen odpovídali na všetečné dotazy, jak se na ženské podnikání dívají, jak ženy v podnikání podporují, jaké kvality a vlastnosti na ženě podnikatelce preferují a co je na podnikajících ženách sexy. Při této diskusi v sále zněl často upřímný smích.

Na závěr celého dne se ředitelky jednotlivých regionálních poboček podělily s ostatními o své plány a vize a zhodnotily, co už mají za sebou.  Elvíra Chadimová, prezidentka TCP shrnula programové cíle, kdy mezi hlavní patří podílení se na snižování nezaměstnanosti absolventů, získávání žen pro podnikání, otevření dalších regionálních center v ČR nebo rozšiřování a budování networkingových sítí na domácí i mezinárodní úrovni a to i do specifických oblastí např. ženy z oblasti vědy a výzkumu.

FOTOGALERIE
Adresa Facebook

Co-workové a vzdělávací centrum
Lidická 28
602 00 BRNO

E-mail: info@tcpbrno.cz


matlocha Image Map